Telemark Coaching
Bedriftsforbundet

Bedriftscoaching

”Den dårlige leder er den som folk forakter. Den gode leder er den som folk ser opp til. Den
store leder er den som lar folk si: ”Vi gjorde det selv!”


                                                                     Lao Tsu.
 ...................................................................................................................................
    
Humankapitalen - den viktigste ressurs!
Hvorfor? RESULTATER!

Du får mer av det du fokuserer på!

Telemark Coaching vil presentere hva din bedrift kan vinne på å implementere coaching, samarbeidskompetanse og innovasjon. Vi ønsker å synliggjøre at verdiene vi skaper er høyere og dypere enn kostnadene ved å skape disse.

I samspill med Telemark Coaching kan du og dine medarbeidere øke muligheten for suksess i bedriften og privat. Mange ledere bruker en coach som sparringpartner.

I internopplæring eller fora som prosjektarbeid, idémøte, lederteam, avdelingsmøte, driftsmøte, personalmøte, i forkant av en innstiling eller et arrangement er Telemark Coaching katalysator
for innovasjonskraft.

Vår bedriftscoaching er for deg som vil vise til resultater gjennom å nyskape, inspirere, utfordre, dyrke relasjoner, engasjere, skape, utvikle, etablere, og realisere dine egne lederegenskaper eller dine medarbeideres.

Som leder er du opptatt av å vise til resultater, få mer ut av medarbeiderne dine, redusere sykefraværet, stimulere til nyskaping og øke bedriftens omsetning. Relasjonsledelse og dialog
i påvirkningsrommet er et av coachens viktigste kommunikative verktøy. Det handler om å inkludere, gi tillit og kjærlighet. Samtidig hører humor og kreativitet tett sammen. Dersom det hele skjer i en sosial trygg atmosfære, vil sjansen for at den virkelig gode ideen dukker opp være større. Mennesker som liker hverandre liker også å fantasere sammen.

Målet er resultater og dyktige ledere som ser medarbeidernes humankapital som bedriftens viktigste ressurs.

En undersøkelse blant de mest vellykkede og suksessrike amerikanere har avslørt at den desidert viktigste årsaken til deres suksess, var evnen til å foreta riktige valg. Årsaken lå ikke i høy intelligens eller utdannelse, som var forventet. Evnen til å ta riktige valg kan m.a.o. påvirke hvor suksessrike ens medarbeidere kan bli.

Den viktigste motivasjonen for å implementere coaching i organisasjonen er resultatene organisasjonene som har implementert coaching viser til. En coach er prosessekspert og utfordrer til nyskaping. Den løsningsfokuserte tilnærmingen skaper resultater. Derfor er humankapitalen bedriftens viktigste faktor og der er coaching et av virkemidlene. Den blir bedriftens viktigste ressurs i fremtiden.

Vår bedriftscoaching presenterer en profil som vektlegger:
     • Internopplæring i coaching
     • Samarbeidskompetanse
     • Dialog
     • Humankapital
     • Relasjonsledelse
     • Selvfølelse /selvtillit
     • Kreativitet/nyskaping
     • Humor
     • Empati
     • Kommunikasjon
     • Reflekterende team
     • 360° vinkel
     • Konflikthåndtering
     • Sykefravær
     • Medarbeidersamtaler